Καθαρισμός και έλεγχος μπεκ (injection)

 • Καθαρισμός Μπεκ
 • Καθαρισμός Μπεκ

Από το 1990 έχει μπει στη ζωή μας ο όρος Injection που σημαίνει ψεκασμός. Οχήματα μονού ψεκασμού, στη συνέχεια πολλαπλού, έμμεσου και άμεσου ψεκασμού.

Ο καθαρισμός των μπεκ, μια απ τις σημαντικότερες διαδικασίες όσον αφορά τη συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου. Μια διαδικασία που περιλαμβάνει:

 • Την εξαγωγή των μπεκ
 • Τον έλεγχο τους σε ειδικό μηχάνημα
 • Τον καθαρισμό-επισκευή τους
 • Την τοποθέτηση
 • Τον ηλεκτρονικό έλεγχο των μπεκ.

Δυστυχώς η διάγνωση και ο έλεγχος ρύπανσης των μπεκ δεν είναι εύκολο να γίνουν επάνω στο όχημα. Απαιτείται η αφαίρεση των μπεκ και η τοποθέτησή τους σε ειδική συσκευή διάγνωσης – καθαρισμού. Οι συσκευές αυτές μετρούν την παροχή του μπεκ και επιπλέον είναι δυνατός ο οπτικός έλεγχος της δέσμης ψεκασμού και πιθανών διαρροών. Ο καθαρισμός των μπεκ γίνεται από την ίδια συσκευή, με χρήση υπερήχων και χημικών καθαριστικών ουσιών.

Ποιος ο λόγος να καθαρίσω τα μπεκ;

Μπεκ ή αλλιώς ψεκαστήρας. Τα μπεκ ψεκάζουν το καύσιμο στον κινητήρα. Με το πέρας των ωρών και των χιλιομέτρων τα μπεκ φθείρονται. Εκτός του ότι παρουσιάζονται προβλήματα που θα αναλύσουμε παρακάτω, το αυτοκίνητο αρχίζει να καίει όπως λέμε, παραπάνω καύσιμο. Με τον καθαρισμό των μπεκ με υπερήχους πετυχαίνουμε την ίση ποσοτικά κατανομή του καυσίμου και τον σωστό τρόπο ψεκασμού στο χώρο καύσης με αποτέλεσμα την χαμηλότερη κατανάλωση.

Πώς καταλαβαίνω ότι θέλω καθαρισμό των μπεκ;
 • Παρατηρώ αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
 • Κακή-χαμηλή απόδοση του κινητήρα.
 • Διακοπές καύσης-ρετάρισμα.
 • Παρατήρηση μαύρου νέφους στην εξάτμιση.

Να σημειώσουμε ότι στους κινητήρες που φέρουν υγραέριο είναι πολύ σημαντικός ο καθαρισμός των μπεκ της βενζίνης.

Κάθε πότε κάνω καθαρισμό μπεκ;

Ο καθαρισμός είναι σωστό να γίνεται κάθε 45000-50000 χιλιόμετρα.Έτσι συντηρούμε σωστά τον κινητήρα και αποφεύγουμε πιθανές βλάβες.

Video file