Έλεγχος ΚΤΕΟ – Κάρτα Καυσαερίων

  • Έλεγχος ΚΤΕΟ – Κάρτα Καυσαερίων
  • Έλεγχος ΚΤΕΟ – Κάρτα Καυσαερίων

Ο έγκαιρος έλεγχος ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου μας, μπορεί να μας γλυτώσει από μια μικρή αρχικά βλάβη, η οποία στη συνέχεια να εξελιχθεί σε πραγματικό και κοστοβόρο «πονοκέφαλο».

Στο συνεργείο μας μπορείτε να μας αναθέσετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας ώστε να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα κατά τον καθιερωμένο έλεγχο ΚΤΕΟ.
Εμείς θα σας ενημερώσουμε με πλήρη λεπτομέρεια για την κατάστασή του, τις εργασίες που απαιτούνται, ενώ μπορούμε να αναλάβουμε όποια εργασία χρειάζεται ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία του βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε παράλειψη που ενδεχόμενα θα σας επιφέρει ταλαιπωρία αλλά και περιττά έξοδα λόγω ενδεχόμενης απόρριψης. Και όλα αυτά, με την εγγύηση του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας.